Voor iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt in 2016 geldt de Wet taaleis. Ook iedereen die al langere tijd in de bijstand zit (voor 31 december 2015) moet vanaf 1 juli 2016 voldoen aan de Wet taaleis.

De grote vraag voor mij is natuurlijk: “Wat kun je ermee als ZZP’er/NT2-docent?” Denk met me mee!

Eerst even snel iets over deze wet.

WAT IS DE WET TAALEIS?

De Wet taaleis is onderdeel van de Participatiewet. Het gaat om de verplichting om goed Nederlands te kunnen spreken, schrijven en spreken om zo je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Wet taaleis Wet werk en bijstand. Dit voorstel wijzigt de Wet werk en bijstand (Participatiewet) en geeft invulling aan het regeerakkoord van het Kabinet Rutte II. Met dit wetsvoorstel worden de voorwaarden in het kader van de bijstand uitgebreid met een eis met betrekking tot de beheersing van de Nederlandse taal, om de kansen voor participatie op de arbeidsmarkt door bijstandsgerechtigden te vergroten.

staten-generaal

Het taalniveau moet zitten op referentieniveau 1F (A2). Dit betekent het volgende:

thumb_01_60_60kan eenvoudige gesprekken voeren, informatie, meningen en opvattingen interpreteren voor zover deze dicht bij de leerling staan;

thumb_01_60_60kan eenvoudige teksten over herkenbare onderwerpen zodanig vloeiend lezen dat woordherkenning en tekstbegrip de leerling niet in de weg staan;

thumb_01_60_60kan jeugdliteratuur, waarvan de structuur eenvoudig is, belevend lezen;

thumb_01_60_60kan korte, eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen in de vorm van een briefje, kaart of e-mail. Kan de meest voorkomende leestekens gebruiken;

thumb_01_60_60kent woordsoorten en beheerst werkwoordspelling en regels voor spelling.

Als iemand gebruik wil maken van de bijstandsuitkering, dan moet eerst bewezen worden dat de Nederlandse taal voldoende wordt beheerst. De aanvrager moet aantonen dat,

  • er 8 jaar Nederlandstalig onderwijs is gevolgd;
  • het inburgeringsexamen is behaald;
  • er een ander document is waaruit blijkt dat de Nederlandse taal wordt beheerst.

Als er één van bovenstaande bewijzen aanwezig is moet de aanvrager het bewijs opsturen naar de gemeente.

Als hij geen bewijs heeft dan is er een taaltoets.

  • Slaagt de aanvrager dan voldoet hij aan de taaleis.
  • Zakt de aanvrager dan voldoet hij niet en moet hij zijn Nederlands gaan verbeteren.

 

Als de aanvrager niet voldoet aan de taaleis, moet hij de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet hij hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente de bijstandsuitkering verlagen. Met 20% in de eerste 6 maanden. Met 40% voor de volgende 6 maanden. En na 1 jaar mag dit met 100%. De inspanningsverplichting is 12 maanden. Er is controle op naleving van de inspanningsverplichting op wettelijk verplichte controlemomenten. Deze zijn 6 en 12 maanden na het verzenden van de toetsuitslag. Als na 12 maanden blijkt dat de inspanning voldoende is geweest is er voldaan aan de verplichting.

BETEKENT DIT MEER WERK VOOR NT2-DOCENTEN?

Wie weet! Het is in ieder geval tijd om de businesskaarten te voorschijn te halen en de buurthuizen (en taalaanbieders) langs te gaan.

Misschien gaan er weer gemeentepotjes open met subsidie en kiezen de organisatoren van projecten voor professionele aanpak.

 

bron: http://www.stichtingclip.nl/html/nieuwsbrief/nr110/leesmeer01.php

Gecertificeerde NT2 docenten dus!

We kunnen ervan uitgaan dat er veel taalzwakken in de bijstand zitten. Vooral de Turkse gemeenschap zal er mee te maken krijgen. Ze zijn sinds 2011 vrijgesteld van de inburgeringsplicht maar zullen wel onder deze wet vallen. Dit heeft als gevolg dat veel Turkse mensen alsnog naar school moeten. Ook laaggeletterde Europese immigranten zullen er nu aan moeten geloven en naar school moeten. Het voordeel om uit Europa te komen is sinds 1 januari 2016 een stuk minder groot geworden. Een mooie infographic hierover van Wolters Kluwer.

Ik verwacht een flinke toeloop op de cursussen in buurthuizen. Als ZZP’er/NT2-docent lijkt het mij het beste om zo snel mogelijk te anticiperen!

Veel succes! Ik ben heel benieuwd naar jullie meningen. Reageer hier beneden.

Print Friendly, PDF & Email