Direct downloaden
Goed , Beter, BestTypeNiveaudownload van knoester trainingendownload van knoester trainingen
Het hele programmafolder / pdfAlfaB-B1dropbox knoester trainingendropbox knoester trainingen
Het hele programmaarchive/rarAlfaB-B1dropbox knoester trainingendropbox knoester trainingen
Ik kom iedere vrijdag op heel wat Rotterdamse basisscholen, waar ik naast lesgeven aan verschillende groepen 7/8 ook veel gesprekken heb met ouderconsulenten. Als zij tijdens het ontmoetingspraatje horen dat ik ook NT2 docent ben, neemt het gesprek meestal een specifieke wending.

Er worden aan mij bijna altijd dezelfde vragen gesteld:

  1. Hoe kunnen we werken aan het vergroten van de taalvaardigheid bij ouders?
  2. Weet jij nog lesmateriaal dat ik kan gebruiken?

Goede vragen, die ieder op zich al een blog entry waard zijn. [pullquote-right]De gemeente Rotterdam heeft sinds 2006 ouderconsulenten. Deze consulenten willen een goede relatie opbouwen tussen ouders, scholen en/of voorzieningen in de wijk en de ouderbetrokkenheid te vergroten.[/pullquote-right] Om ouders te laten participeren heeft de ouderconsulent voldoende mogelijkheden en materiaal. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van verschillende onderwijsondersteunende programma’s zoals bijvoorbeeld Puk en Ko en Ik en Ko. Ook ouders mee de klas innemen, themabijeenkomsten en andere sociale activiteiten in de vorm van een koffie-inloop, creatieve cursussen en uitstapjes behoren tot de mogelijkheden.

Een niet-Nederlandstalige ouder of verzorger is een ander verhaal.

Hoe kunnen we werken aan het vergroten van de taalvaardigheid bij ouders?

Dit is een lastige vraag, want als ouderconsulenten worstel je vaak met de communicatie naar de ouders toe. Vaak verandert een gesprek al snel van het Nederlands naar het Engels of is er een tolk nodig. Het communiceren valt dus niet mee. Zeker ook voor leerkrachten vormt de communicatie tussen niet-Nederlandstalige ouders een groot obstakel. Welke ouderconsulent heeft tijdens vergaderingen niet regelmatig deze vraag moeten beantwoorden: Wat gaat de school doen om de taalvaardigheid van de ouders te vergroten?

De taalvaardigheid van niet-Nederlandstalige ouders is cruciaal bij communicatie met de leerkracht. Denk maar eens aan het bespreken van de CITO resultaten. Regelmatig had ik ouders tegenover me tijdens een 10-minutengesprek waarin ik de CITO resultaten van hun kinderen probeerde uit te leggen. Ze keken daarbij alsof ze “water zagen branden”. Ik kan in ieder geval stellen dat er niet veel bleef hangen tijdens deze 10 minutengesprekken. Jammer, want de meeste ouders en hun kinderen hadden het goed kunnen gebruiken.

Het is lastig om als leerkracht en ouderconsulent te communiceren met iemand die niet taalvaardig genoeg is om basisinstructie te begrijpen. Heel goed dus dat ouderconsulenten zoeken naar manieren om te werken aan de taalvaardigheid van de ouders.

Gelukkig zijn er ook taalvaardige ouders die bijvoorbeeld al meegedaan hebben aan een inburgeringstraject of Nederlandse les hebben gevolgd. Maar goed deze ouders komen weer met andere vragen bij de ouderconsulent. Vaak gaat dit dan over werk of om een cursus waarbij hun Nederlands kan worden verbeterd.

Op dit moment is er in Rotterdam een trend gaande om taaltrainingen samen te laten vallen met sollicitatietraining en een eventuele stage. Dit type taalcursus is populair.

De gemeente Rotterdam werkt op dit moment met meerdere projecten waarin alle ingrediënten zitten. Twee voorbeelden:

Hoger Opgeleide Vrouwen: Een traject waarbij 99 vrouwen (ze zijn in hun thuisland hoogopgeleid en hebben vaak kinderen) taalles en sollicitatietraining krijgen en gekoppeld worden aan een buddy uit het bedrijfsleven.

Taal Dichtbij Werkt: Een project waarbij allerlei ouders taalles kunnen krijgen, een sollicitatietraining doen en hun eerste stappen (opnieuw) zetten op de arbeidsmarkt in de vorm van een stage.

Dit biedt dus wel mogelijkheden voor ouderconsulenten. Ik kan me echter voorstellen dat voor de gemiddelde ouderconsulent het verzorgen van een sollicitatietraining in combinatie met een taalles iets te gecompliceerd is. Zeker als daar ook het zoeken van een stageplaats bij komt kijken.

Hmm… wat dan wel…

Goed nieuws. Blijkbaar heeft de EU (EIF) al geïnvesteerd in de bevordering van educatief partnerschap tussen leerkrachten en niet-Nederlandstalige ouders in Nederland. Er is zelfs een hele methode ontwikkeld die iedere ouderconsulent in Nederland kan downloaden en gebruiken. Helemaal gratis. De methodiek Goed, Beter, Best! is ontwikkeld om ouders intensief te betrekken bij het onderwijs aan hun kind zodat de kinderen zich optimaal ontwikkelen, thuis en op school.

Goed, Beter, Best!

De gemeente Rotterdam heeft het volledige programma online aangeboden. Geweldig! Het is in ieder geval geen Europees project dat ergens stof ligt te vangen. Je moet het alleen wel kunnen vinden. De meeste consulenten die ik spreek op verschillende scholen in Rotterdam e.o. hebben er niet van gehoord.

Eerst even kort iets over de methodiek Goed, Beter, Best!

In 2012 heeft de gemeente samen met Alsare Advies en Ontwikkeling en Stichting De Meeuw de Goed, Beter, Best! methodiek ontwikkeld. In deze methodiek wordt ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend gedrag gecombineerd met Nederlandse taallessen. De methodiek is bedoeld voor ouders met kinderen in groep 0, maar ook ouders met kinderen in groep 1 en 2 kunnen deelnemen.

De ouders werken aan het vergroten van hun vaardigheden op tenminste drie terreinen:

  1. Het vergroten van hun participatie, in het bijzonder ouderparticipatie op de school van hun kinderen.
  2. Het onderwijsondersteunend gedrag naar hun kinderen verbeteren;
  3. Het vergroten van de taalvaardigheid in de context van onderwijs, opvoeding en participatie.

Het programma bestaat uit de volgende programmaonderdelen: Onderwijs Ondersteunend Gedrag, Educatief Partnerschap en Taal. Het gehele programma duurt 80 dagdelen. Genoeg materiaal dus om als ouderconsulent aan de slag te gaan.

De methodiek is voorzien van een uitgebreide handleiding. De taallessen zijn aan te bieden op drie niveaus: Alfa-b, NT2-niveau A1 en NT2-niveau A2/B1. Prima bruikbaar dus.

Waar kan ik dit fantastische materiaal vinden?

Zoals eerder aangegeven staat alles op de rotterdam.nl website: http://www.rotterdam.nl/goedbeterbest. Goed verborgen op die enorme website. Ouderconsulenten: kijk er rustig eens rond en ga er mee aan de slag. Veel succes!

Natuurlijk, zoals subsidie kan verdwijnen als sneeuw voor de zon, kan ook dit project van de een op de andere dag verdwenen zijn. Daarom heb ik hieronder een back-up gemaakt van het hele project.

Goed , Beter, BestTypeNiveaudownload van knoester trainingendownload van knoester trainingen
Het hele programmafolder / pdfAlfaB-B1dropbox knoester trainingendropbox knoester trainingen
Het hele programmaarchive/rarAlfaB-B1dropbox knoester trainingendropbox knoester trainingen
Print Friendly, PDF & Email