Knoester Trainingen is trots en zuinig op het merk dat door de jaren heen is opgebouwd. Om beschadiging aan het merk te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van materiaal, het logo en de beelden die je terugvindt in onze publicaties.

Gebruik door derden

Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Knoester Trainingen, vooraf contact op te nemen met Knoester Trainingen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt.

Alle lesmaterialen zijn gepubliceerd onder CC BY-ND 4.0 (Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal) van Creative-Commons.

Je bent vrij om:

het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat

voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

https://i0.wp.com/creativecommons.org/images/deed/by.png?w=1080Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

 

https://i0.wp.com/creativecommons.org/images/deed/nd.png?w=1080GeenAfgeleideWerken — Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd. We zijn niet de moeilijkste. Laat iets van je weten. Misschien kunnen we samenwerken.

 

Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Meer informatie kun je vinden op: creative commons.

Waarom deze afspraken?

Het internet is een enorm oerwoud. Te vaak krijg ik te maken met lesmateriaal waarvan de bron niet meer duidelijk te achterhalen is, of zelfs is verwijderd. Ik wil niet dat mijn werk verdwijnt in de anonimiteit.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:
Knoester Trainingen
t.a.v Corporate Communicatie
Plein 1953 133
3086 EJ Rotterdam
telefoon: 06-16663251
e-mail: nico (@) knoestertrainingen.nl

Print Friendly, PDF & Email