Okee, we zijn er al ruim een jaar mee bezig maar als docent krijg ik nu pas met regelmaat de cursisten binnen die het examen ‘Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt’ moeten doen. Het is een lastig onderdeel om in te passen in het reguliere aanbod. Het is persoonlijk en heeft niet direct te maken met taal. Bij mij zitten de cursisten regelmatig gemixt, sommigen moeten het ONA-examen doen en anderen niet. Het is daarnaast lastig om iedere keer te differentiëren. Toch is individuele begeleiding belangrijk. Het hele portfolio naar DUO opsturen en weer terugkrijgen is immers ook niet wat je wilt.

Wat is het examen?

Even kort herhalen. Wat is het en waarom moet het?

KNM en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt vormen nu samen het onderdeel KNS (Kennis Nederlandse Samenleving). Het examenproces bestaat uit:

  1. Een miniportfolio van 8 Resultaatkaarten en beoordeling;headeridw
  2. Een eindgesprek (van 30-40 minuten);
  3. De mogelijkheid om het diploma gratis te waarderen bij de IDW.

Het gratis waarderen van diploma’s is een leuke bijkomstigheid en scheelt in ieder geval weer € 123,-

Het ITTA aan de UVA heeft het onderdeel ontwikkeld voor DUO om inburgeraars beter voor te bereiden op duurzame arbeidsparticipatie. Het onderdeel is verplicht voor inburgeringsplichtige nieuwkomers die een beschikking krijgen vanaf 1 januari 2015, dus ook kandidaten die een diploma van het Staatsexamen NT2 Programma I of II willen behalen.

bannerduoHet examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. U moet thuis of op school opdrachten doen. Het resultaat stuurt u naar DUO. Daarvoor moet u kaarten gebruiken. Deze kaarten heten Resultaatkaarten. DUO kijkt of u de opdrachten goed gedaan hebt. Dan krijgt u een gesprek bij DUO. Op het gesprek krijgt u vragen. Het gesprek duurt ongeveer 40 minuten. Van dit examen is er geen oefenexamen.

Waar moet je op letten?

Voor de meeste docenten zijn dit open deuren en iedere docent die de vroegere portfolio’s nog kent weet waar op gelet moet worden. Hier komen mijn belangrijkste vier punten nog een keer. Het portfolio dat ik gebruik als voorbeeld komt uit de collectie van Ad Appel. Kijk voor het volledige portfolio hier.

[su_list icon=”icon: comments-o” icon_color=”#07b1aa”]

  • Wees consistent

[/su_list]

[su_note note_color=”#e5e5e5″]Maak de cursist duidelijk dat tijdens het schrijven van het portfolio samenhang belangrijk is en dat er geen tegenstrijdigheden in voor mogen komen.

01_beroep

Heeft de cursist al een beroep of heeft hij een baan. Gebruik dit dan als uitgangspunt. Handig. Zie hieronder het beroep ICT-manager terugkomen op andere Resultaatkaarten. Het maakt niet uit welk beroep er gekozen wordt als het maar terug te zien is op volgende Resultaatkaarten. Een cursist kan dus kiezen om ‘minister president’ te worden zolang alle andere antwoorden in het portfolio deze carrièrekeus onderbouwen.

03_beroep

[/su_note]

[su_list icon=”icon: comments-o” icon_color=”#07b1aa”]

  • Schrijf met pen

[/su_list]

[su_note note_color=”#e5e5e5″]Het klinkt als flauwekul maar het komt regelmatig voor dat ik portfolio’s terugkrijg die keurig zijn ingevuld met potlood. De cursist dient echter zeker van zijn zaak te zijn en te allen tijde een pen te gebruiken om het portfolio in te vullen. Natuurlijk is netjes schrijven geen overbodige luxe.[/su_note]

[su_list icon=”icon: comments-o” icon_color=”#07b1aa”]

  • Gebruik het als voorbereiding voor het mondelinge examen

[/su_list]

[su_note note_color=”#e5e5e5″]Zorg dat de cursist alle woorden begrijpt die hij opschrijft in zijn portfolio.04_beroep

Woorden als ‘samenwerken’, ‘nauwkeurig’ en ‘afspraken’ moeten duidelijk zijn voor de cursist. Ze hebben immers aangegeven dat ze de eigenschap of competenties hebben. Kijk hieronder maar eens even naar de woorden die de cursist heeft gebruikt bij het invullen van de derde Resultaatkaart. TIP: laat de cursist een woordenlijst maken en vertalen naar de moedertaal.

05_beroep

[/su_note]

[su_list icon=”icon: comments-o” icon_color=”#07b1aa”]

  • Volledigheid

[/su_list]

[su_note note_color=”#e5e5e5″]Wees volledig in het invullen van de vragen. Dit is een controlepunt voor DUO dus erg belangrijk. Zorg dat de cursist op iedere vraag antwoord heeft gegeven. Antwoorden met een enkel woord is niet voldoende. Zorg dat de cursisten antwoorden in hele zinnen. Als het goed is leren ze dit voor schrijfvaardigheid dus is dit een mooie oefening.[/su_note]

Dit waren vier punten waarmee de cursisten snel de fout ingaan. Zie hieronder de dubbelcheck van DUO die je kan uitvoeren ter controle.

Handvatten op het internet

Gelukkig kun je veel vinden op het internet. Hieronder een aantal resources die je kunt gebruiken:

[su_list icon=”icon: chain” icon_color=”#07b1aa”]

[/su_list]

Dubbelcheck voor DUO

Best practice is natuurlijk om de ingevulde portfolio’s van je studenten nog een keer na te lezen voordat je het geheel opstuurt naar DUO. Zij zullen vooral kijken:

[su_list icon=”icon: plus” icon_color=”#07b1aa”]

  • of alle vragen op de Resultaatkaarten ingevuld zijn;
  • of alle vragen op de Resultaatkaarten ingevuld zijn voor hetzelfde werk of beroep;
  • of alle verplichte bewijzen bij het portfolio zitten;

[/su_list]

Gesprek over het portfolio

Het examen is een eindgesprek. Tijdens het eindgesprek praat de cursist over zijn portfolio. Hij of zij praat over de antwoorden die zijn ingevuld. Het begrijpen van de ingevulde woorden is dus erg belangrijk. Overschrijven van een voorbeeld is makkelijk maar zal op het examen juist niet goed uitpakken voor de cursist. Het is dus belangrijk dat de cursist de Resultaatkaarten zelf invult.

Heel belangrijk: Tijdens het eindgesprek mag alleen Nederlands worden gesproken. Taalfouten zijn niet erg maar het mixen met bijvoorbeeld Engels of Spaans is wel een issue. Train de cursisten dan ook gewoon met spreekvaardigheid. Doe een rollenspel waarbij je algemene vragen kunt stellen over het portfolio. Het zijn maar liefst 40 minuten die de cursist moet volpraten in het Nederlands. Kijk hier voor een vragenlijst om te oefenen voor het ONA-examen. Succes!

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email