Alfabetiseren en inburgeren is een hele klus. Je moet je concentreren op zoveel verschillende onderdelen. Als je de werkwoorden in de Nederlandse taal snel (en foutloos) kunt vervoegen heb je al een grote stap gemaakt. [pullquote-right]Het doel is om een werkwoord te gebruiken zonder er bij na te denken hoe je het vervoegt.[/pullquote-right] Het oefenen van werkwoorden is niet het leukste en ook niet het makkelijkste onderdeel van het leren van de Nederlandse taal. Werkwoorden zijn echter wel heel erg belangrijk. Iedere zin bevat minimaal één werkwoord, maar meestal meerdere.

Waarom deze oefenbladen?

Tijdens de inburgering- en alfabetiseringslessen is het voor Alfa-C’ers en A1’ers vaak lastig om de werkwoorden foutloos te vervoegen. Om mijn cursisten hierbij te helpen en te trainen heb ik een aantal werkbladen gemaakt gebaseerd op de top-50 meestgebruikte werkwoorden die geadviseerd worden door sneleentaalleren.nl. Ik zie helaas te vaak dat ‘het onderdeel werkwoorden vervoegen’ niet goed is gegaan tijdens het integratie proces. Ik vind het belangrijk om dit onderdeel direct aan te pakken met mijn cursisten.

Het heeft geen nut om allerlei werkwoorden te leren die je niet of nauwelijks gebruikt. De top-50 bestaat dus uit de woorden die veel vaker voorkomen dan de honderden andere werkwoorden. Als je deze top-50 als eerste snel en foutloos kunt vervoegen dan hoef je van veel van de overige werkwoorden alleen maar de betekenis te leren. Het vervoegen is dan geen enkel probleem meer.

Hoe zijn de oefenbladen opgebouwd?

De top-50 werkwoorden zijn verdeeld over 6 werkwoorden per oefenblad. De eerste 3 werkbladen had ik al een keer gemaakt en zijn niet gebaseerd op de top-50. Totaal heb je de keuze uit 11 werkbladen. Ruim genoeg om uitgebreid te oefenen met je cursisten.

Ik gebruik de werkbladen ook met mijn alfa-cursisten. 1x per week huiswerk. Zelf nakijken in de volgende les met de sleutel. Het werkt prima.

De top 50 meestgebruikte werkwoorden:

pratenhorenverliezenwetenvolgen
etenkunnen,
in staat zijn
begrijpenwillenvinden
levenleggenvragen (naar)aankomen,
arriveren
roepen
zijn,
blijven
kijkenontvangengebeurendenken
gaanbeginnenzich herinnerenmoetenverlaten
zijnwachten, hopentevoorschijn
komen
lijken,
schijnen
terugkomen
doen,
maken
zoeken (naar)nodig hebbenblijvennemen
hebbennaar binnen
gaan
hebben
(hulpwerkwoord)
gelovenkennen,
weten
zeggenwerkenziennemen,
meenemen
(zich) voelen
komenschrijvengevenlaten,
achterlaten
proberen

Download

Bekijk hieronder de werkbladen. Veel succes met het gebruik!

Werkwoorden vervoegenTypeNiveaudownload van knoester trainingendownload van knoester trainingen
Werkblad 001text / pdfA0-A1dropbox knoester trainingendrive knoester trainingen
Werkblad 002text / pdfA0-A1dropbox knoester trainingendrive knoester trainingen
Werkblad 003text / pdfA0-A1dropbox knoester trainingendrive knoester trainingen
Print Friendly, PDF & Email