Hoewel er genoeg materiaal bestaat om te oefenen met teksten voor Staatsexamen I, heb ik mijn eigen materiaal ook online gezet. Schrijven op taalniveau B1. Het zijn pittige opdrachten die geheel zelfstandig gemaakt kunnen worden door de cursisten. Wel is het goed om de opdracht na afloop te bespreken. Er bestaat veel oefenmateriaal binnen de bestaande lesmethoden. Daarbuiten is het spaarzaam.

Schrijven op B1 niveau

In navolging van het Taalunieversum heb ik een aantal oefeningen gemaakt die de cursist laten oefenen op niveau B1. Het taalunieversum van de taalunie heeft 135 verschillende taken samengesteld. Deze zijn te vinden in de ERK Nederlands oefenbank voor werkgevers.

Schrijven op B1 niveauDe taken zijn gemaakt om het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) inzichtelijk te maken. Het ERK biedt een instrument om het niveau waarop iemand zijn talen beheerst te beschrijven. Het ERK onderscheidt 5 vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken, gesprekken voeren) en 6 niveaus van taalbeheersing, van beginner tot bijna moedertaalspreker. De niveaus gaan uit van zogenaamde can-do-statements, waarin wordt beschreven wat iemand kan in de betreffende taal. De niveaus heten van laag naar hoog: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Niveau A is van toepassing op basisgebruikers van de taal. Zij kunnen zich in talig opzicht nog niet zelfstandig redden. Wie op B-niveau functioneert, wordt een onafhankelijke taalgebruiker genoemd. Zij kunnen zich wel zelfstandig redden in de nieuwe taal. Wie de taal op C-niveau beheerst, is een vaardige gebruiker. Zij spreken de taal met groot gemak.

Het is briljant materiaal en goed bruikbaar in de  les, op het moment van examentraining. Helaas is het niet genoeg om intensief te oefenen. Een beetje B1-cursist is er snel doorheen, want niet alles op de website is relevant voor een NT2 cursist.

Hoe zijn de werkbladen opgebouwd?

Ieder werkblad bestaat uit een schrijfopdracht die gemaakt kan worden met behulp van artikelen. Deze moeten eerst goed worden gelezen om de opdracht succesvol te maken. Een pittige combinatie van lezen en schrijven.

Download

Hieronder kun je de schrijfopdrachten “Schrijven op niveau B1” downloaden. Succes!

Schrijfvaardigheid oefeningenTypeNiveaudownload van knoester trainingendownload van knoester trainingen
Schrijfopdracht 001 - Hollands dagje uittekst / pdfB1dropbox knoester trainingendrive knoester trainingen
Schrijfopdracht 002 - Een korte midweektekst / pdfB1dropbox knoester trainingendrive knoester trainingen
Print Friendly, PDF & Email