Goed, Beter, Best! een lesmethode voor ouderbetrokkenheid

Goed, Beter, Best! Een complete lesmethode voor het vergroten van de taalvaardigheid in de context van onderwijs, opvoeding en participatie. Het is gratis te gebruiken. Je kunt ermee werken als ouderconsulent of ZZP’er. Om ouders intensief te betrekken bij het onderwijs aan hun kind zodat de kinderen zich optimaal ontwikkelen, thuis en op school.

Read More